Jump to content
Oferta specjalna MP3Store.pl - Słuchawki dokanałowe i akcesoria KINERA, QUEEN OF AUDIO i CELEST nawet do 25% taniej! ×

Privacy Policy

Multimedia Intelligent Products sp. j.  z siedzibą w Warszawie (dalej jako mp3store), właściciel serwisu forum.mp3store.pl (dalej jako serwis) darzy swoich użytkowników wielkim szacunkiem i przykłada wielką wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Dlatego też odnośnie użytkowników naszego serwisu gromadzimy minimum informacji pomagających nam lepiej zrozumieć ich potrzeby i bezustannie dostosowywać serwis, jego funkcjonalność i ergonomię do wciąż zmieniających się oczekiwań. Między innymi w tym celu zbieramy i przetwarzamy niezbędne dane, w tym osobowe, użytkowników. W celu dokładnego wyjaśnienia zasad i mechanizmów stosowanych przy gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności.

mp3store zbierają dane osobowe i inne dane nie posiadające takiego przymiotu. Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy użytkownika lub automatycznie.

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu akceptujesz Drogi Użytkowniku zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

 

Kto jest administratorem Twoich danych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Intelligent Products sp. j. z siedzibą w Warszawie 00-095, Pl. Bankowy 2 (KRS: 0000278901).

Dane kontaktowe:

e-mail: rodo@mip.biz.pl

listownie: ul. Działdowska 12/MIP, 01-184 Warszawa

Jakie Twoje dane mogą być przetwarzane:

Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego serwisu, będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji poprosimy Cię o podanie swoich danych osobowych, a także o podanie danych nie mających takiego charakteru, które jednak również objęte są niniejszą Polityką.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne), ale jest konieczne do świadczenia przez forum mp3store usług w ramach serwisów.

Dane osobowe przetwarzane będą przez forum mp3store działające jako administrator danych osobowych, dla celów i w sposób podany w treści oświadczenia w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub w treści informacji znajdującej się w stosownym regulaminie. Masz prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do innych czynności opisanych w regulaminie serwisu. W w/w sprawach powinieneś zwrócić się do administratora forum mp3store pisząc na adres podany w regulaminie.

 

W zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, przetwarzane mogą być następujące podane dobrowolnie dane:

1) adres e-mail (podanie jest wymagane dla rejestracji konta na forum)

2) imię i nazwisko / nick (podanie imienia i nazwiska jest dobrowolne ale nick jest wymagany dla posiadania konta na forum)

3) adres (w przypadku złożenia zamówienia)

4) numer telefonu (w przypadku złożenia zamówienia)

5) nazwa firmy (w przypadku zlecenia wystawienia faktury)

6) numer NIP (w przypadku zlecenia wystawienia faktury)

7) płeć (podanie jest dobrowolne)

8 ) data urodzin (podanie jest dobrowolne)

9) zainteresowania i hobby (podanie jest dobrowolne)

10) Podczas Twojej wizyty na serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, tj. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. - dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie Twojej osoby.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych:

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach:

1) zawarcia i realizacji umowy (zakupu produktów lub usług);

2) realizacji Twoich uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi;

3) prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

4) prowadzenie działań marketingowych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;

5) dochodzenia roszczeń;

6) archiwizacji;

7) udzielania odpowiedzi na zapytania, pisma lub wnioski;

8 ) prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;

9) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych

10) Gdy kontaktujesz się z nami celem dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą strony internetowej, telefonu czy też poczty e-mail, ponownie wymagać będziemy przekazania nam Twoich danych osobowych celem potwierdzenia Twojej tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Dotyczy to tych samych danych osobowych, które wcześniej Drogi Użytkowniku podałeś. Ponownie, podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują.

 

Jaka jest podstawa przetwarzania Twoich danych:

Podstawą przetwarzania Twoich danych będzie:

1) udzielona zgoda;

2) konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy;

3) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

4) konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski

Jeżeli podczas korzystania z serwisu wybrałeś dostępną opcję „Powiadomienie email” lub podobną, będziesz otrzymywać od nas odnośne wiadomości email. 
Jeżeli podczas korzystania z serwisu wybrałeś dostępną opcję „Powiadomienie SMS”, będziesz otrzymywać od nas odnośne wiadomości sms.

Jeśli wypełniając formularz kontaktowy wysłałeś do nas wiadomość, możemy kontaktować się z Tobą telefonicznie, mailowo bądź za pomocą faxu, w celu przesłania odpowiedzi na Twoje pytanie.

Kto może być odbiorcą Twoich danych:

Dane osobowe, które podałeś i, na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda lub w celu dozwolonym ustawą.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a forum mp3store będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku naruszenia Regulaminu któregokolwiek z serwisów połączonego z naruszeniem prawa, a także bez takiego naruszenia lecz na podstawie innych przepisów, administrator może udostępnić Twoje dane, w tym osobowe, organom wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach przewidzianych prawem.

Twoje dane będą przetwarzane przez pracowników i współpracowników administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych. Odbiorcą twoich danych będą wszelkiego rodzaju osoby lub podmioty współpracujące z administratorem w celu realizacji celu przetwarzania danych, w szczególności:

1) Firmy kurierskie lub pocztowe realizująca przesyłkę zamówienia;

3) Serwisy dystrybutorów realizujące uprawnienia wynikające z gwarancji lub rękojmi 3) Podmioty przetwarzające płatności lub zamówienia;

4) Kancelarie prawne w przypadku zlecenia prowadzenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczeń;

5) Podmioty lub organy uprawniony na podstawie przepisów prawa.

Czy Twoje dane mogą być przekazane poza terytorium EOG:

Twoje dane mogą być przekazane poza terytorium EOG, do państw trzecich (m. in. USA) w związku z:

1) działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek, i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Google, Disquss, Facebook, Twitter);

2) z wykorzystaniem narzędzi analitycznych służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analitycs;

3) wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense);

4) wymienionych poniżej związanych z aktywnością oprogramowania służącego do działania forum opisane jako Third Parties.

Gdzie przetwarzane są dane:

Twoje dane osobowe przetwarzane są na serwerach znajdujących się w Polsce. Dane mogą znajdować się na serwerach zarządzanych przez Home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie (KRS: 0000431335), OVH sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000220286) lub w lokalach w których prowadzona jest działalność i znajdują się serwery zarządzane samodzielnie przez administratora.

Jaki jest okres przetwarzania danych:

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres nieograniczony, aż do cofnięcia zgody. W przypadku cofnięcia zgody, dane będą przechowywane nie krócej niż wynika to z obowiązków wynikających z prawa, w szczególności:

1) wykonywania obowiązków wynikających z prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych

2) dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy

Jakie są Twoje uprawnienia:

Masz praw do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Gdzie możesz złożyć skargę:

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Czy musisz podać swoje dane osobowe:

Podanie przez Ciebie danych osobowych jako osoby fizycznej jest wymagane jeśli chcesz abyśmy mogli zawrzeć i wykonać umowę z Tobą i świadczyć dostęp do forum jako zarejestrowanego użytkownika, w szczególności odpowiedzieć na pytanie przed zakupem, wysłać zamówienie, naprawić produkt, wysłać newsletter.

Czy Twoje dane są profilowane:

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, ale nie będzie to wywoływać wobec ciebie żadnych skutków prawnych lub w wpływać istotnie w podobny sposób na Twoją sytuację. Zautomatyzowanie i profilowanie takiego przetwarzania umożliwia lepsze przygotowanie odpowiedniej oferty dla Ciebie.

Cookies:

Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z serwisu, a mp3store informują użytkowników czytelnie i wyraźnie na każdej stronie serwisu, jeszcze przed zapisaniem cookies na urządzeniu użytkownika, o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies oraz o możliwości określenia przez użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu użytkownika.

Możesz wyrazić zgodę na zapisywanie cookies na swoim urządzeniu oraz na ich korzystanie w sposób opisany powyżej poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzystasz, tj. ustawienia przeglądarki pozwalające na akceptację cookies lub, odpowiednio, brak zmiany takich ustawień już istniejących po otrzymaniu informacji j.w., co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez mp3store cookies w sposób opisany powyżej.

Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania cookies. W przeglądarce internetowej o nazwie Internet Explorer w tym celu należy wybrać opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Prywatność”/”Zaawansowane”/”Zablokuj pliki cookie”. Posługując się przeglądarką internetową użytkownik może również kasować cookies zapisane już na Twoim urządzeniu. Korzystając ze wspomnianej przeglądarki internetowej należy wybrać opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Ogólne”/”Usuń pliki Cookiem”

mp3store nie odpowiadają za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisów.

 

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów podmiotów, których dane kontaktowe lub linki widnieją w naszych serwisach.

 

Zmiany Polityki Prywatności.

Serwis forum.mp3store będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości administrator może, a czasem będzie musiał, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronach serwisów wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie w danym serwisie. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione i będą wymagały akceptacji przy pierwszym logowaniu od dnia wprowadzenia zmian.

 

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego, wysłania wiadomości email lub listownie na adres podany w regulaminie

 

forum.mp3store.pl, Multimedia Intelligent Products sp. j., Pl. Bankowy 2, Warszawa, 00-095

Third Parties

Google Analytics
Google Analytics is a web analysis service provided by Google Inc. (“Google”). Google utilizes the Data collected to track and examine the use of this website, to prepare reports on its activities and share them with other Google services.
Spam Defense
The IPS Spam Defense Service passes the email address and IP address of the registering member to the service to determine the likelihood a registering account is a spam source.
×
×
  • Create New...

Important Information

Register to have access to community resources. Forum rules Terms of Use and privacy anc cookies policy Privacy Policy